0 comentarii

Declaratia de venit pentru anul 2009

Nu uitati!  Pana in 17 mai trebuie sa va depuneti declaratia de venit pentru anul 2009.

Pentru aceia  care obtineti venituri in calitate de persoane fizice este momentul (daca nu ati facut-o deja) sa completati si sa transmiteti administratiei financiare  declaratia corespunzatoare.

Pentru a vedea concret daca te regasesti printre cei care trebuie sa depuna declaratia si cum trebuie sa o completezi, am copiat articolele corespunzatoare din Codul Fiscal (Legea 571/2003 actualizata) :

ART. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri din investitii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 771;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.”

Fiecare dintre aceste surse de venit este explicata in codul fiscal, la articolul precizat. Veniturile provenite din unele din aceste surse sunt neimpozabile si ele se regasesc in totalitate in Codul Fiscal.
Ceea ce ne intereseaza pe noi sunt veniturile impozabile. O parte dintre acestea a fost supusa integral impozitarii la momentul platii iar impozitul retinut atunci a fost platit si declarat de catre platitorul venitului. Pentru toate celelalte surse, care nu au fost impozitate in intregime (final) la momentul platii trebuie sa ne calculam venitul impozabil, sa-l declaram si sa-l platim singuri.

ART. 83
Declaratia de impunere
(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate în sistem real, au obligatia de a depune o declaratie de impunere la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 25 mai (n.a.: data de 25 mai este valabila incepand cu anul 2010, declaratia pt 2009 o vom depune pana la termenul de 17 mai) inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia de impunere se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
(2) Declaratia de impunere se completeaza si pentru câstigul net anual/pierderea neta anuala, generata de:
a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise;
b) operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
(3) Nu se depun declaratii de impunere pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala;
c) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
d) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
g) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
h) venituri din alte surse.

Cum stabilim venitul net anual?
Acest lucru difera in functie de sursa acestuia. Baza impozabila (aceea la care se aplica cota de impunere de 16%) se calculeaza, in principiu, ca si diferenta intre veniturile impozabile si cheltuielile deductibile dar exista si exceptii, deci trebuie sa verifici cu atentie in ce categorie te incadrezi.
Dupa ce ai calculat venitul net pentru anul declarat (2009) urmeaza deducerea eventualelor pierderi din anii anteriori. Atentie, e important sa respecti regulile de deducere.

ART. 80
Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Venitul net anual impozabil se stabile?te de c?tre contribuabil pe fiecare surs? din categoriile de venituri men?ionate la art. 41 lit. a), c) ?i f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate ?i se înscrie în declara?ia de impunere..
(2) Veniturile din categoriile prev?zute la art. 41 lit. a), c) ?i f), ce se realizeaz? într-o frac?iune de an sau în perioade diferite ce reprezint? frac?iuni ale aceluia?i an, se consider? venit anual.
(3) Pierderea fiscal? anual? înregistrat? pe fiecare surs? din activit??i independente, cedarea folosin?ei bunurilor ?i din activit??i agricole se reporteaz? ?i se completeaz? cu venituri ob?inute din aceea?i surs? de venit din urm?torii 5 ani fiscali.
(31) Pierderile provenind din str?in?tate se reporteaz? ?i se compenseaz? cu veniturile de aceea?i natur? ?i surs?, realizate în str?in?tate, pe fiecare ?ar?, înregistrate în urm?torii 5 ani fiscali.
(4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urm?toarele:
a) reportul se efectueaz? cronologic, în func?ie de vechimea pierderii, în urm?torii 5 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal ?i netransmisibil;
c) pierderea reportat?, necompensat? dup? expirarea perioadei prev?zute la lit. a), reprezint? pierdere definitiv? a contribuabilului


La ce trebuie sa fim atenti:

– Completam declaratia alocand fiecarei surse de venit cate o pozitie distincta.

– Nu cumulam veniturile provenite din mai multe surse trecandu-le in aceeasi pozitie (de ex. venituri din activitati comerciale impreuna cu venituri din drepturi de autor)
– nu despartim pe mai multe pozitii veniturile provenite dintr-o singura sursa (de ex. contracte civile) chiar daca ele au rezultat de la mai multi beneficiari.
– Suntem atenti, atunci cand calculam venitul impozabil, la eventualele deduceri acordate prin lege (ex, drepturi de autor sau venituri din cedarea folosintei bunurilor) care pot fi diferite in cazul fiecarei surse de venit. Exista si surse de venit pentru care nu se deduc nici un fel de cheltuieli (ex. contractele civile).
– Suntem atenti la reportarea pierderilor din anii precedenti. Cumulam pierderea din anii precedenti cu castigul din anul curent numai pentru aceeasi sursa de venit.
– Pentru activitatile independente suntem atenti la cheltuielile deductibile sau deductibile partial. Nu toate cheltuielile pentru care ai factura sunt si deductibile.Citeste cu atentie articolul din codul fiscal referitor la cheltuielile deuctibile.
Atentie: Impozitul pe venit nu este cheltuiala deductibila. Unele persoane care exercita activitati independente si conduc contabilitatea in partida simpla obisnuiesc sa preia in declaratia de impunere totalul veniturilor din coloanele de incasari si totalul cheltuielilor din coloanele de plati (unde sunt incluse si platile anticipate ale impozitului). Nu este corect. Din totalul coloanelor de plati se scad cheltuielile nedeductibile, inclusiv impozitul platior anticipat.
Atentie la cheltuielile cu mijloacele fixe. Acestea sunt deductibile doar conform planului de amortizare (deci nu integral in anul in care a fost facuta achizitia, char daca e a fost inregistrata in intregime in registrul de incasari si plati).
Atentie la  sponsorizari , protocol sau cotizatii catre organizatiile profesionale. Aceste cheltuieli sunt deductibile limitat, la 5% respectiv 2% din baza de calcul impozabila, deci nu din venit.

Cu siguranta ca sunt multe alte situatii in care te poti regasi si pe care eu nu le-am exemplificat aici. Citeste cu atentie codul fiscal si incearca sa identifici pozitia in care te regasesti.
Nu intarzia cu depunerea declaratiei.
Daca n-ai chef sa stai la coada la ghiseu poti sa o trimiti si prin posta dar, obligatoriu, prin scrisoare recomandata sau scrisoare cu continut declarat.
Nu uita ca daca gresesti poti depune ulterior, oricand, o declaratie rectificativa.

Succes!

PENTRU TINE
...avem GRATUIT doua carti in format electronic care iti arata cum sa nu mai suferi din iubire si cum sa faci bani inca din adolescenta!

Aboneaza-te si vei primi articolele prin email!

Intra in grupul celor care ne citesc zilnic!
In categoria: Bani

Despre autor

Scris de

Mirela a absolvit facultatea de Electrotehnica si pe cea de Finante Contabilitate. Este interesata de dezvoltarea personala si finantele personale.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *